Exteriörbeskrivning

Svenska Collieklubben arbetar för att öka andelen som exteriör beskriver sina collies. En hund med en korrekt exteriör har större rörlighet i sitt liv samt att chanserna för olika förslitningssjukdomar som t ex artros minskar. Det finns speciellt utbildade exteriörbeskrivare men även exteriördomare kan på t ex en utställning beskriva hundar. Svenska Collieklubben arrangerar exteriörbeskrivningar ute i lokalområdena.

Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

 

 

Hundägare kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:

Från 12-17 månaders ålder registreras resultat enbart av Svenska Brukshundklubben.

Från 18 månaders ålder registreras resultatet av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

För att få titeln korad registrerad hos Svenska Kennelklubben måste hunden ha ett godkänt resultat från en exteriörbeskrivning gjord då hunden är 18 månader eller äldre, och ett godkänt resultat från mentaltest MT2007.