KENNEL FACHINGS

  

Sedan 1986 har det födds 50 hundar, 24 hanar och 26 tikar med prefixet Fachings, 30 valpar är födda 1986-2000, 20 valpar är född 2001-

Reservation för eventuella fel

STATISTIK ÖVER FÖDDA HUNDAR

  

Sedan 1986 har det födds 50 hundar, 24 hanar och 26 tikar med prefixet Fachings, 30 valpar är födda 1986-2000, 20 valpar är född 2001-

Reservation för eventuella fel

Statistik för hundar födda 1986-2000

 

Ögonspegling (CEA)

25 hundar är officiellt ögonspeglade innan leverans till köparen

23 valpar har varit ua

2 valpar har haft CRD

5 valpar är inofficiellt ögonspeglade (första kullen) samtliga ua

9 hundar är omlysta efter 1 års ålder

9 hundar har varit ua

Höftledsröntgen (HD)

30 hundar är höftledsröntgade

Gamla avläsningssystemet

25 hundar ua

2 hundar med höftledsfel I respektive I-II

(1 hund finns inte med i SKK:s officiella resultat, men är röntgad och bedömd av SKK, på grund av förekommen stamtavla har jag inte kunnat bevisat för SKK att denna hund har bedömda fri höftleder)

Nya avläsningssystemet

3 hundar ä röntgade med A (ua)

Armbågsröntgen (ED)

Ingen av dessa hundar är armbågsröntgad

Karaktärsprov (K-prov)

Tidigare gjordes ett karaktärsprov, där två domare bedömde hundens tillänglighet,

ljudkänslighet och skottfastighet

20 hundar har gjort karaktärsprov,

19 godkända och 1 icke godkänd

Mentalbeskrivning (MH)

13 hundar har gjort MH,

var av en ägare avbrutit beskrivningen

Mentaltest (MT)

6 hundar har gjort mentaltest (korningen),

2 är korade hundar

1 hund har godkänd finsk mentaltest

Tävlat lydnadsklass

11 hundar har tävlat i lydnadsklass

med varierande resultat

1 hund är finsk lydnadschampion

Tävlat bruksprovsklass/tjänstehund

9 hundar har tävlat i någon bruksgren

1 hund är godkänd bevakningshund hemvärnet

Tävlat agility

4 hundar har tävlat i agility

Utställning/exteriörbeskriven

16 hundar har blivit bedömda på officiell utställning, 3 hundar har fått cert

10 hundar är exteriörbeskrivna.

Statistik för hundar födda 2008-

 

Ögonspegling (CEA)

20 hundar är officiellt ögonspeglade innan leverans till köparen

18 valpar har varit ua

2 valpar har haft CRD

18 hundar är omlysta efter 1 års ålder

17 hundar har varit ua

1 hund har haft colobom

Höftledsröntgen (HD)

18 hundar är höftledsröntgade

Nya avläsningssystemet

13 hundar är röntgade med A (ua)

3 hund röntgad med B (ua)

1 hund röntgad med C

1 hunds röntgen är inte skickade till SKK veterinären avrådde pga att hunden har förvärvad en allvarlig skada på högerhöft i en bilolycka, den andra höften är en B eller C höft enligt veterinären.

Armbågsröntgen (ED)

17 hund är armbågsröntgad, ua

Mentalbeskrivning (MH)

20 hundar har gjort MH var av två ägare avbrutit beskrivningen

Mentaltest (MT)

3 hundar har gjort mentaltest (korning)

1 hund korad

Tävlat lydnadsklass

3 hund har tävlat i lydnadsklass

Tävlat bruksprovsklass/tjänstehund

2 hundar har tävlat i någon bruksgren

Tävlat agility

2 hundar har tävlat i agility

Rallylydnad

2 hundar ha tävlat i Rallylydnad, var av en är Norsk rallylydnadschampion.

Utställning/exteriörbeskriven

3 hundar har blivit bedömda på officiell utställning